hits

DET NORSKE HELSESYSTEMET

  DET NORSKE HELSESYSTEMET

- DE UDIAGNOSTISERTE -


Det finnes mange i det ganske land som har en helseplage, en lidelse, som er udiagnostisert.
Dette betyr i praksis at helsevesenet vet at det er noe feil med deg, du har symptomer, du lider av noe, men de vet ikke hvorfor du lider av det, eller hva det nødvendigvis kommer av.
Dette er et betydelig problem for enkeltmennesket, fordi at man havner utenfor de tre båsene, nok engang. De friske, de som har godkjente sykdommer, og de «usynlig syke».
(Se blogginnlegget Navere- late, bortskjemte, eller er det mer bak historien- for referanse)

Dette gjør at man i forhold til jobb, sykemelding, og spesielt NAV, ikke har en diagnose å vise til, som igjen medfører at arbeidsgiver, fastlege/lege, og NAV ikke vet hvor de skal plassere deg, eller gjøre med deg.

For en arbeidsgiver er det vanskelig å tilpasse arbeidsplassen for noen som legene ikke vet nøyaktig hva symptomene kommer av, altså hva som gjør at du lider. Da blir det vanskelig å gi deg verktøy, mer tid, fleksitid, eller annet, siden arbeidsgiver ikke vet hva du lider av, altså hvilke ting som gjør at du får smerter, siden dette kan komme av hva som helst, når som helst, hvor som helst. Spesielt vanskelig blir jo dette, siden du selv heller ikke vet hva som feiler deg, og hvorfor du får smerter, annet enn at du vet hva som tidligere har gjort at du har fått smerter i en gitt tidsperiode.

For en fastlege/lege så blir det jo vanskelig å vite nøyaktig hvor de skal sende deg, om du skal til undersøkelse for reumatologiske smerter (leddgikt og tilsvarende), fysiologisk avdeling (fysioterapeuter og liknende), ta en biopsi (en medisinsk diagnostisk prosedyre som innebærer fjerning av vevsmateriale fra et organ for undersøkelse, for kreft eller andre ting som et eksempel).
Det er i det hele tatt utallige mulige undersøkelser man kan bli sendt til, og man blir da en kasteball i et system som fungerer prikkfritt for dem man vet hva man skal gjøre med, som når noen har brekt et bein, da fikser vi det. Men siden du er udiagnostisert, så er og blir du en kasteball i det norske helsevesenet, dessverre.

I NAV-systemet blir dette enda verre. Her kan man jo bli utsatt for alt fra «du er frisk, du kan jobbe i 100% stilling, du trenger jo bare jobbsøkerkurs, CV-kurs, det er jo i det hele tatt bare å jobbe», eller i verste fall «vi ser ikke hvordan vi kan hjelpe deg, du får ingen støtte annet enn sosialstønad, vi har prøvd alt, vi har ikke mer å tilby deg». NAV kan være utrolig vrange, enda din fastlege gir deg et skriv på at det faktisk feiler deg noe, men legene kan ikke med sikkerhet si nøyaktig hva det er, og derfor blir det feil å bare «sette» en diagnose for NAV`s skyld, slik at de kan gi deg den hjelpen du faktisk har krav på.

Dette får meg jo til å tenke litt, hva er det som er så farlig for helsevesenet, som gjør at det å bare innse at «vi får faktisk ikke hjulpet denne personen mer, vi vil gjerne fortsette undersøkelser, men i mellomtiden så skriver vi det slik at personen faktisk kan overleve på en ok måte, ved hjelp av NAV`s løsninger som AFP (arbeidsavklaringspenger), uføretrygd, faste støttesummer gitt til de som har krav på det, også videre.
Dette sånn at disse menneskene kan betale for flere undersøkelser selv, eller kjøpe verktøy som gjør at man får et bedre liv, som et eksempel.
Hva er det som er så farlig med det? Hvorfor kan ikke de som har tatt en utdanning til å hjelpe folk, et system som faktisk ene og alene er til for å hjelpe folk, faktisk hjelpe folk? Hvorfor la mennesker lide unødvendig, i flere uker, måneder, år, evigheter, bare på grunn av formaliteter?
Det norske helsevesenet har en stor jobb foran seg for å rette opp i dette, men NAV har en ubeskrivelig stor jobb foran seg.
Den er nok altfor stor for dette utdaterte systemet, det bør i det hele tatt fjernes, og en ny og bedre ide bør komme frem. Jeg har ingen løsning, men mange tanker, dette kommer nok senere.

 

Men for å ta den reelle problemstillingen for mennesker som havner i denne situasjonen, så vil jeg prøve å beskrive enkeltproblemer, og store problemstillinger, slik at du kan få et bedre innblikk i hvordan dette faktisk er.
Det er jo slik at du selv vet at du har en lidelse, du har symptomer, og de har ofte kommet i forbindelse med mye av de samme situasjonene- men legene kan ikke med sikkerhet si nøyaktig hva det er, altså de kan ikke diagnostisere deg. Nettopp fordi at det er både feil, men til dels ikke lovlig, å bare sette en diagnose på noen, slik at de får den hjelpen de har krav på.
Her kan det stilles spørsmålstegn ved moralen til fastlege/lege, ansatte på sykehus, og andre private foretak innenfor helsesektoren.
Er det riktig å la mennesker lide unødvendig? Er det riktig å la mennesker lide økonomisk unødvendig? Er det galt å sette en diagnose som stemmer overens med symptomene og plagene du har, men som ikke kan bevises? Er det galt å gi opp letingen etter den korrekte helseplagen/lidelsen du har som lege, i og med at det har blitt prøvd i mange år?
I det hele tatt så kan det stilles mange spørsmålstegn ved avgjørelser tatt av fastleger/leger, og andre ansatte i det private og i de offentlige helseforetakene.

Det som skjer med deg som menneske når du vet at du lider, du har symptomer, men ingen kan bevise noe, i mange år, tiår, det er ubeskrivelig.
Du får ofte stilt spørsmål av leger, og spesielt NAV, som er ute etter å vite om du lider mentalt, altså om du har psykiske lidelser. Har du det, noe som egentlig er en selvfølge, selv om jeg ikke vil kalle det «psykiske lidelser», så vil du bli undersøkt, «kontrollert» av en som jobber med psykisk helsevern, men også rus og alkoholproblemer innad i NAV. Der vil de stille deg spørsmål som en psykiater/psykolog vil gjøre, og etter hvert så vil de dra en konklusjon som sier noe sånt som «mentalt så sliter denne personen, og vi anbefaler derfor videre samtaler med en psykiater/psykolog.»

Jeg sier at det er «en selvfølge» at du «lider psykisk», dette fordi at når man havner i en slik situasjon, så har man utrolig lite økonomiske midler til å hjelpe seg selv med. Da snakker jeg om trening, verktøy for å gjøre livet bedre, fysioterapi, kiropraktor, naprapat, massasje, akupunktur, helsekost midler, og andre ordninger. Ikke minst sliter du med å delta i sosiale kontekster i Norge, fordi at kostnaden ved å møte folk «ute» i dag, er minimum 100-150 kroner for en liten kaffe med kollektivbillett. Nå tenker du sikkert at «dette må man jo ha råd til», men da tar du utgangspunkt i en «vanlig» inntekt (her kaller jeg en vanlig inntekt for de som har fra 200 000-400 000 kroner i årsinntekt), noe disse menneskene jeg snakker om ofte er langt fra å ha i årsinntekt.

Skal jeg gi et estimat i hva disse menneskene har i årsinntekt, så vil den variere fra 40 000-140 000 kroner. Og her må du huske på at mange av de som sliter slik, ikke får støtte av Husbanken (bostøtte), NAV`s AFP (arbeidsavklaringspenger), uføretrygd, eller hjelp av kommunen for en «billigere» kommunal leilighet. Hvis man skulle være i deltidsjobb/ringevikar lister, så er gjengs melodi at de fleste i slike situasjoner arbeider 10-20 timer i måneden, og som alle vet så får de på vikarlister/ tilkallingslister, ofte også de som er på deltidskontrakt, dårligere timelønn enn hva en vanlig ansatt ville fått.
Da kan du jo regne selv hva inntekten i mnd. blir, hvis timelønnen er 150 kroner, så blir regnestykket 150 * 20 = 3000 kroner, minus skatt på ca. 30%, her blir da regnestykket 3000 / 100 * 30 = 900 kroner. Og da sitter man jo igjen med 2100 kroner, og her må du også huske på hva et ruterkort på en sone koster, 708 kroner for en voksen. 2100 - 708 = 1392 kroner. Så har man jo regninger som alle andre mennesker, mobil, strøm, vann, NRK-lisens, boliglån/leilighet, forsikringer, hvis du har bil så er jo dette også en utgift. Det blir mange kroner i minus allerede der.

Så er det jo slik at NAV har noe som heter et sosialt kontor, en sosial tjeneste der man f.eks. kan søke om livsoppholdsmidler, og eller bomidler, og andre tilleggsstønader som reiseutgifter, få dekket helseutgifter, behandlingskostnader, utredningskostnader også videre.
Men her er det jo slik at systemet er «bygget opp» slik at du skal ikke tjene penger på dette, noe som er en selvfølge, men i realiteten så taper du faktisk penger.
Fordi hvis du søker om basisstøtten som er bomidler og livsoppholdsmidler, så er minstesatsen i for eksempel Oslo 5500 kroner i livsoppholdsmidler, som du skal ha igjen etter at du har betalt for det stedet du bor på, enten det er leilighet, hybel, eller en bolig.
Du får da en sum på 5500 minus det du har fått i tjent inntekt fra arbeid, i dette tilfellet 2100 som da blir en sum på ca. 3400 kroner.
Så det eneste som er positivt her, er at du får dekket omtrent hele summen du har i utgift på en leilighet, hybel eller egen bolig. Men husk på at du er allerede i minus fra før, siden du har de utgiftene som er nevnt over, som NAV egentlig ikke tar hensyn til, selv om det står det på papirene, så viser den økonomiske støtten du får av dem at dette ikke er en sannhet.

Det jeg prøver å få frem her, er hvor vanskelig og vondt livet blir, når du ikke kan delta så mye som du ønsker sosialt, med dine venner, bekjente, kjæreste, kone, og familien din. Du får ikke deltatt på arrangementer som er gratis heller, hvis disse er for langt unna, siden du må betale penger for å komme dit. Det er vondt, å være den som hele tiden er nødt til å spørre om hjelp fra andre, venner, bekjente, familien din, kjæresten din, eller din ektefelle.
Det er vondt å bære på en «hemmelig sykdom», som ingen kan forklare hva er.
Det er fysisk vondt også, siden du er nødt til å gjøre noe, du må jo gå på arbeid, utredning, skole, gå turer, generelt bevege deg, og smertene kan komme når som helst, hvor som helst, og på grunn av hva som helst. Du vet ikke hva du kan gjøre med det, siden trening ikke er en løsning, smertestillende kan du jo ta, men da blir det generelle smertestillende som f.eks. Apocillin, Paracet, Ibux, som ikke er rettet mot noe spesifikt annet enn å generelt dempe smerter, også videre.
I det hele tatt så er alt tungt, vondt, og det er vanskelig etter mange år å se positivt på ting.
Så jeg ber dere som tror løsningen er å bare jobbe, bare gå på kurs, bare spør NAV om hjelp (de er jo lovpålagt å hjelpe deg, tross alt), om å tenke dere litt mer om etter dere har lest dette. Ting er vanskeligere enn hva de utenfor tror, tungt og vondt, ikke minst.

 


"You can take for granted that people know more or less what a street, a shop, a beach, a sky, an oak tree look like. Tell them what makes this one different."
- Neil Gaiman.

Skrevet av «han», 06.01.2018.

NAVERE

NAVERE

- LATE, BORTSKJEMTE, ELLER ER DET MER BAK HISTORIEN?  -


De siste årene har det vært mange som har omtalt navere som noen som er late, bortskjemte, uinteresserte, uengasjerte, mindre intelligente, og kun interessert i enkle penger.
Før jeg går videre vil jeg komme med definisjonen av ordet «naving/naver».

- Naving er et begrep som beskriver «å drive dank på statens regning» og ble av Språkrådet kåret til årets nye norske ord i 2012. Bakgrunnen for begrepet er at den norske Arbeids- og velferdsforvaltningen har offisiell forkortelse NAV. Det å motta ytelser fra NAV uten å ha rett til det blir da i dagligtale omtalt som naving.

Dette kan stemme, for noen. I hver enkelt sak, hvor noen kan «dra nytte av» et system, vil noen gjøre det. Så enkelt, men allikevel komplisert. 
Men for de aller fleste som havner i NAV, så er man der for en grunn.

- Mistet jobb, må få hjelp til å søke/få ny jobb.
- Mistet jobb, må få hjelp til at et nytt arbeidssted tilpasses for h*n det gjelder.

- Omskolering på grunn av helseproblematikk, eller andre årsaker.

- Blitt syk, ved en kjent sykdom (Mulig å diagnostiseres).

- Blitt syk, ved en ukjent sykdom (Kan være mulig, men mest trolig ikke mulig å diagnostiseres).

- Psykiske plager.

- Dødsfall.

- Rus-problematikk.

 

Kort sagt, det er uendelig mange mulige løsninger for hvorfor man havner i NAV. Jeg føler at ordet naving har blitt en veldig negativ ting, og gjør at de fleste som sliter på grunn av «noe», føler seg stigmatisert.

Dette går spesielt utover disse som får «påskrevet passet» (skrevet i legejournalen/NAV papirer/offentlige dokumenter) sitt som «ukjent diagnose».

Det er ofte slik at man har tre «hovedbåser» man blir satt inn i. Dette er;

- De friske.

- De som har godkjente sykdommer.

- De «usynlig syke».


Her er det veldig lett å tenke seg hvor folk havner, utfra de årsakene jeg listet opp tidligere.
Er man frisk, men har mistet jobben, enten sagt opp, eller blitt oppsagt, så havner man i «de friskes» bås. Da får du stort sett bemerkelsesverdig kjapp hjelp. Dette kan man kun synse over årsaken til, men jeg vet hvorfor. Det er fordi dette er de som er enklest å hjelpe, statistikken blir bedre. Så enkelt, men ondt, er svaret.
Er man syk, har helseplager, med en godkjent diagnose, så får man også ofte kjapp hjelp, og man havner da i båsen til «de som har godkjente sykdommer».

Men, havner man i «de usynlig sykes» bås, så stiller ting seg plutselig litt annerledes, med en gang. Da er det nemlig slik at du, for det offentlige, ofte ikke har en diagnose, og dermed faller du utenfor alle andre båser du kan settes i. Det blir vanskelig for det offentlige å finne ut hvor du «hører hjemme», slik at du får den hjelpen du trenger. Dermed mister du fort oversikten over dine rettigheter, muligheter, hva du kan søke på, hvor du kan få hjelp, for å nevne noe. Men det som kanskje er verst, er at de legene du møter, gjerne gir deg opp så fort de har prøvd to-tre forskjellige ting. Du blir en kasteball, mellom systemer som ikke er skapt for å hjelpe de som samfunnet ikke vet hva de skal gjøre med.
Du blir motløs, ensom, redd, oppgitt, og fryktelig alene imot et enormt A4-system, som er ment godt, men ikke hjelper de som trenger det mest.


Også kan man jo si at det bare er å søke på jobber, søke private løsninger på klinikker, prøve så godt man kan. Ja, det er det. Men er du klar over at for enkelte, så er ikke løsningen å «bare jobbe»? Er du klar over at for enkelte kan nettopp for mye jobb (her avhenger det av hva du sliter med, og i hvor stor grad syk du er) gjøre helsen verre?

Tenk deg om, før du uttaler deg om noe du ikke har personlig erfaring med. Det er uendelig mange historier som du ikke er klar over, folk flest er ikke late, de er ikke uinteresserte, ikke mindre intelligente, ikke bortskjemt, ikke mindre engasjert enn folk flest. Det er omstendigheter som du ikke er klar over, som gjør ting litt mer komplisert.
Skjerp dere, alle dere som har forutinntatte meninger om ting dere overhodet ikke har peiling på, ikke har personlig erfaring med, ikke vet løsninger på, ikke vet hvor komplisert et system er, når alt er imot deg.

 

Til slutt vil jeg være barnslig anlagt, å sitere en kjent fiktiv Harry Potter karakter, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, spilt av Richard Harris, og Michael Gambon.
Dark times lie ahead of us. And there will be a time, when we must choose between what is easy, and what is right.

 

Dette var min personlige mening.

 

Link til steder jeg har hentet informasjon fra:
https://no.wikipedia.org/wiki/Naving

 

Skrevet av «han», 10.10.2017.

NYNAZISTENE- YTRINGSFRIHET TIL BESVÆR?

NYNAZISTENE

- YTRINGSFRIHET TIL BESVÆR? -


Det er en del saker som til stadighet kommer opp i dagens mediebilde. Vi ser det oftere og oftere, at både venstrevridde, og høyrevridde ekstremister, kommer til ordet i Europa. Vi ser også at de såkalte nynazistene (nasjonalsosialisme/nasjonalsosialister) oftere kommer frem for å si sin mening. Mitt spørsmål til dette er; er det til besvær? Eller bør de som alle andre, få komme med sin mening?

Her er det en uløst «konflikt» mellom de ulike partene i dagens samfunn, som bør adresseres, utfordres, snakkes om, og debatteres i vårt politiske samfunn, så vel som blant folk flest ellers. For de av dere som ikke vet hva en nynazist er, eller står for, vil noe av definisjonen komme nederst i denne bloggen.

Det er jo slik at i Norge er vi veldig stolte av likestillingen, likeverdet og ikke minst ytringsfriheten vår. Dette er jo en god ting, eller er det ikke slik at alle bør kunne fronte sin mening fritt som alle andre? Dette er en hårfin balansegang man begir seg utpå, hver eneste gang man snakker om disse emnene. Dette fordi at hvis vi ikke lar alle uttale seg fritt om det de mener i vårt samfunn, på lik linje som alle andre, da mister vi likeverdet, likestillingen, og ytringsfriheten vår, slik vi kjenner den. Med det så endres definisjonen vår av disse tre ordene, og dermed mister de sin nåværende betydning.

Med dette sagt, så er det slik at jeg mener bestemt at vi ikke bør la alle komme til ordet; de som er til direkte trussel for friheten, felleskapet, likeverdet, likestillingen og ytringsfriheten vår. Og da stiller spørsmålet seg, er nynazister det? Jeg mener at det er de, og de bør ikke få komme til ordet i fellesskapet Norge. De bryter, på lik linje som terrorister (uansett religion og tilhørighet), terrorgrupperinger som al-Qaida, IS, Hamas, og liknende, med alt som likeverdet, likestillingen, ytringsfriheten, friheten i seg selv, og fellesskapet vårt står for. Dermed har de ingen rett til å uttale seg om sine rasistiske, fascistiske, oldtids-tankeganger, og motbydelige holdninger, som de jo står for, og har.(Motdemonstrasjon i Oslo 05. august etter at nynazistene demonstrerte i Kristiansand, helgen før, FOTO: KRISTINE RAMBERG AASEN / NRK)

I Norden skal vi ikke lenger tilbake enn for bare noen få dager siden, da nynazistene forsøkte å stoppe Pride-paraden i Stockholm. Vi skal ikke lenger tilbake enn for omtrent ti dager siden, da den nynazistiske gruppen «Den nordiske motstandsbevegelsen», demonstrerte i Kristiansand, her i Norge.
Dette skapte enorm debatt, på om hvorvidt politiet som var til stedet, burde ha grepet inn og stanset deres demonstrasjon. Noe de etter retningslinjene sine, gjorde helt rett i å ikke gripe inn i. Dette genererte også mange motdemonstrasjoner, fra mennesker som ikke liker holdningene og verdiene nynazister står for. Holdninger, og verdier som:
- At kjærligheten, ikke gjelder for alle.
- Du har ikke rett til å elske noen av samme kjønn.
- Ikke utrykke deg på den måten som faktisk er deg.
- Ikke uttale deg fritt om saker som angår likestilling, kjærlighet for alle, mangfoldet i vår verden.
- Feire likhetene på tross av ulikheter.
- Være den du er, på tross av religionstilhørighet, også videre.
- Tilhøre hvilken religion du vil selv, eller ikke tilhøre noen religion i det hele tatt.

 


(Nynazister i Kristiansand i slutten av juli 2017, FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX)

Nynazistene bygger på en nasjonalistisk og rasistisk, autoritær og voldsforherligende ideologi, fundert i en myte om «de fremmede» som agenter for en type «verdenskonspirasjon». Deres kamp retter seg derfor ofte mot innvandring og fremmedarbeidere i det de betegner som en «rasekrig». Også jøder, homofile, muslimer, kommunister og «antirasistisk ungdom» angripes.
- Nynazismen har tradisjonelt blitt betegnet som høyreekstremisme, til forskjell fra ytterliggående sosialisme og kommunisme som har blitt kalt venstreekstremisme.

For meg, så er det slik at jeg finner det veldig skuffende, at denne typen filosofi fortsatt eksisterer, og at de som har den setter den høyere enn selve livet, friheten og gleden av å kunne være seg selv, fri, i vår kultur. Dette er skammelig, og jeg gjentar en såkalt «saying» som har blitt sagt i mange år- Ingen nazister i våre gater! Kom dere vekk, til der dere hører hjemme, nemlig 900-tallet, men selv de vil vel ikke ha dere.

For å avslutte, så er det slik at dette er et stort spørsmål, og det er veldig vanskelig å gi et klart svar på hvordan man bør, og skal, håndtere en slik situasjon, i dagens verdensbilde. Det er mange hensyn å ta, det er mange retningslinjer man skal følge, og det er ikke minst, verdier, og holdninger vi, som et land, skal fortsette å ha. Derfor begir jeg meg ikke utpå en løsning her, men lar videre tankegang være fri.
Det er viktig å bruke hodene våre, til å tenke ut gode ideer i dagens verden. I og med at alt vi gjør, mener og står for, stort sett blir overvåket, og vinklet slik hvert enkelt land, verdensdel, kontinent vil ha det. Spesielt nå, som forskjellene mellom hver enkelt av demokratiene, diktaturene, monarkiene, republikkene og statene rundt omkring, blir større og større. Det er viktig å tenke selv. Det er på tide å stå opp for det vi mener, verdier, holdningene våre, kjærligheten, friheten, og freden.
Jeg låner også Oslo Pride sin «saying» fra 2017 som avslutning.


-HVER GRUNN TIL Å LA VÆRE, ER EN GRUNN TIL Å DELTA-

 


Link til steder jeg har hentet stoff fra:
https://no.wikipedia.org/wiki/Nynazisme
https://www.nrk.no/sorlandet/nynazister-demonstrerer-i-kristiansand-1.13621490
https://www.nrk.no/urix/nynazister-forsokte-a-stanse-prideparaden-i-stockholm-1.13630427
https://www.nrk.no/sorlandet/demonstrerte-mot-hoyreekstremister-i-kristiansand-1.13622150
http://www.dagbladet.no/nyheter/oystein-78-syntes-nazidemonstrasjonen-var-et-ekkelt-ekko-fra-krigens-dager/68554761
http://www.dagbladet.no/nyheter/nynazistene-fikk-ga-i-fred-ole-ble-pasatt-handjern-og-bortvist-da-han-sto-foran-dem/68549547
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nordiske_motstandsbevegelsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Odins_soldater
https://no.wikipedia.org/wiki/Stopp_islamiseringen_av_Norge
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-gatene-er-vare_-de-tilhorer-ikke-nynazister_-1.13630311

 

Skrevet at «han», 11.08.2017.

MUSIKKFESTIVAL - AV OG FOR KVINNER

MUSIKKFESTIVAL - AV OG FOR KVINNER
- HVEM ER DET SOM VOLDTAR? JO, MENN. -


Denne saken kom veldig uforberedt på meg, og derfor blir kanskje innlegget litt deretter.
Det vil nok være et litt betent tema jeg går innpå her, og på forhånd, det er ikke meningen å dra noen slutninger i den ene eller andre retningen, dette er kun synsing og vurderinger jeg gjør.

 
Jeg får vel egentlig starte med å introdusere kvinnen dette blogg-innlegget handler om, Emma Knyckare (29 år), komiker og programleder, dette er da kvinnen som har tatt initiativ til en festival uten menn.
FOTO: Sydsvenskan / TT / NTB Scanpix


Sakens kjerne her er at etter mange seksuelle overgrep på svenske musikkfestivaler, og etter at arrangørene av Bråvalla-festivalen i Norrköping (28 juni - 1 juli. 2017) 
kunngjorde at de avlyser neste års festival, så har den svenske komikeren og radioprogramlederen, Emma Knyckare (29 år), planlagt å starte en helt ny type festival. Denne festivalen er ment å være for såkalt «ikke-menn». Dette fordi at det har vært mange forskjellige hendelser, seksuelle overgrep, antastinger og andre vonde opplevelser for kvinner under kulturelle arrangement i Sverige den siste tiden. Spesielt på musikk-arrangement, og festivaler.

Nyheten om at en svensk jente i 15-årsalderen skal ha blitt voldtatt under en Håkan Hellstrøms konsert på Bråvallafestivalen i Norrköping fredag kveld (30. juni.) kom for en dag, og Emma reagerte på dette. Hun postet dette innlegget på Twitter:

NRK opplyser om at:
Dei siste dagane har det vore fleire nyheitsrapportar frå den svenske musikkfestivalen Bråvalla. I alt skal det vera mistanke om fire valdtekter, og politiet har teke imot meldingar om 23 episodar med uynskt seksuell åtferd.

Det var vore så mykje bråk og dårleg oppførsel på årets festival at han blir avlyst neste år.

Og det er ikkje fyrste gong at svenske festivalar blir prega av vald og overgrep. I fjor vart jenter heilt ned i 12-årsalderen befølte på Putte i Parken i Karlstad, og ei kvinne politimelde ei valdtekt på Weekend-festivalen i Stockholm.

Hele saken her er jo veldig klar, kvinner føler seg utrygge på slike arrangement i Sverige (de aller fleste andre land også for øvrig), og ser da nødvendigheten av et arrangement/flere arrangement av typen «av kvinner, for kvinner», slik at de kan føle seg trygge. Jeg har ingen problem med å se at dette er en nødvendighet, spesielt fordi det er en kjensgjerning at det som regel er menn som voldtar, og ikke kvinner. 
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep sine nettsider opplyser om at:
«Omlag en av ti (9,4 %) kvinner og en av hundre (1,1 %) menn opplever voldtekt (ikke inkludert såkalte sovevoldtekter) i løpet av livet. Halvparten av kvinnene var under 18 år da voldtekten skjedde.» 

Men det er en setning på Dagbladets artikkel jeg reagerer litt på, jeg forstår hvorfor det kommer, også tatt i betraktning at det oftest er menn som voldtar. Emma sier dette:
- Hvem er det som voldtar? Jo, menn. Dersom man lager en festival der de ikke får komme da? Det var det jeg tenkte. Jeg synes at det er sykt at halve befolkningen skal gå rundt og føle seg utrygge. Så allerede neste år kommer det til å være et alternativ: En rockefestival der damer kan føle seg helt trygge, sier Knyckare.

Men det blir feil å la sinne og frustrasjonen over siste årets mange overfall, voldtekter og liknende gå utover kun ett kjønn, selv om det oftest er menn som gjør dette mot kvinner, og ikke omvendt. Det blir feil, i min mening, og «dele» opp samfunnet i to deler. Jeg forstår at kvinner føler seg utrygge når sikkerheten tydeligvis er så dårlig at en voldtekt rett foran scenen ikke blir lagt merke til, ei heller slått ned på av de andre rundt jenta, men er ikke dette et resultat av flere forskjellige ting?
Som for dårlig sikkerhet, dårlige holdninger, dårlig oppmerksomhet, liten eller ingen kameraovervåkning på området, for få sikkerhetsvakter, for å ta noen få av problemstillingene? Er det slik at, som Emma sier, alle menn voldtar? Det er iallfall det hun legger opp til i setningen «hvem er det som voldtar? Jo, menn».

Som tidligere nevnt så er det slik at det oftest og flest ganger statistisk sett, er menn som voldtar, begår overgrep og andre hendelser imot kvinner. Og sett i lys av hendelsene i Sverige den siste tiden, er det ingen tvil om at det mannlige kjønn kommer dårlig ut. Men igjen, er ikke dette isolerte hendelser? Er ikke dette et individs problematikk ovenfor å respektere det andre kjønn, se på kvinner som kvinner og mennesker, ikke sex-objekter de fritt kan «kjøre løs på»?
Jeg liker et utsagn som går slik: «Det er ingen menn eller kvinner som voldtar, det er svin og idioter som gjør det».

Det er helt klart at det er et problem både for arrangører av diverse arrangement og festivaler, politiet, og privatpersonene dette går ut over, dette med overgrep i forskjellig grad mot oftest kvinner, men også menn. Men er løsningen på problemet å lage et skille i samfunnet, der det er kun det ene kjønnet som får delta på et arrangement, og ikke det andre, av sikkerhetsmessige årsaker for det respektive kjønnet? Er dette løsningen? Eller finnes det andre løsninger? Hvorfor er det slik at enkelte festivaler klarer å kontrollere dette problemet, men ikke andre? Og hvilke festivaler er mest berørt? Jeg har ingen svar på problemet, ei heller noen løsning, men jeg føler nok at det å skille kjønnene, ikke er noen løsning, og det mener mange festival-arrangører også. Jeg bare føler at det å skille samfunnet basert på hendelser gjort av en person som «tilfeldigvis» er mann, skaper unødvendige grenser og forskjeller. Grenser som vi er kjent med i historien fra blant annet USA, og andre land som har erfaring med skiller, men i dette tilfellet refererer jeg til det beryktede «raseskille».

Til Dagbladet, sier Emma dette:
På spørsmål om en festival hvor menn ikke får delta er diskriminerende, svarer hun:
- Det har jeg ikke tenkt på. Men siden det jevnt over virker helt ok å diskriminere kvinner er det kanskje ok om menn stenges ute i tre dager? Jeg ville ikke kalt det et overgrep å ikke få gå på festival. Dessuten har Magnus Betnér (svensk komiker red.anm) meldt sin interesse for å rydde etterpå. Så helt mannefritt blir det ikke, sier hun til DN.


Christoffer Rød, festivalsjef ved Slottsfjellfestivalen, sier i samme artikkel:
At det å ha en festival kun for damer ikke er noen løsning, men at initiativet er med på å skape mer oppmerksomhet rundt problemet.

Det er altså mange forskjellige problemstillinger å ta hensyn til, blant annet dette med diskrimineringsdelen kontra sikkerhet, sikkerhet kontra opplevelse, opplevelse kontra trivsel, trivsel kontra trygghet. Svaret på hele problemstillingen, tror jeg, ligger i økt sikkerhet i form av flere vakter fra for eksempel Securitas, mer holdningsoppbyggende arbeid fra tidlig barndom av, skole og arbeidsplass, samt at det blir mer synlig politi på de festivalene/arrangementene som er hardest rammet av disse problemstillingene, anmeldelser, og den delen der.

Det er en annen ting jeg mener kanskje vil hjelpe litt. Hvis politiet i samarbeid med festivaler og arrangementer rundt omkring går sammen, og skaper en utestengelses-reaksjon på opptil for eksempel 10 år, vil denne reaksjonen komme i tillegg til selve anmeldelsen og dommen der, sånn at de enten etter endt soning eller under (litt usikker på selve regelverket), starter med å være utestengt fra alle festivaler og arrangement der ting varer over en dag, i 10 år. Dette tror jeg vil være med som en reaksjon og «ekstra straff» som vil ilegge de som begår overtramp av landets lovverk en ekstra «dom».
Dette er overhodet ingen svar på voldtekts-spørsmålet, ei heller et svar på hvordan å få de menneskene som gjør dette til å slutte, men heller en ekstra «dom» festivaler og arrangementer kan gi mennesker som begår overtramp av de lokale festival-reglementene, og landets lovverk ellers. Dette er rett og slett en ekstra signaleffekt fra festival- og musikkmiljøet ellers. Det er ikke greit å begå overtramp imot noen kjønn, uansett hva begrunnelsen er, og spesielt ikke voldtekt, dette skal og må reageres på.

Det er ei heller ingen tvil om at dette problemet trenger å bli adressert, snakket om, rettet oppmerksomhet imot, og ikke minst at folk som er ansvarlige for slike arrangement og festivaler, setter seg ned og snakker om hvordan de kan komme frem til en løsning, sammen med politiet, slik at dette blir eliminert. Men igjen, jeg tror ikke selve løsningen på problemet blir å dele samfunnet basert på voldtektsspørsmålet, inntil «alle menn har lært hvordan man oppfører seg.»
Dessverre, så er det også slik at om menn hadde gått sammen, uavhengig av årsak, for å lage festivaler eller arrangement «av menn, for menn», ville samtlige organisasjoner rettet mot feministiske saker reagert på dette, og kalt det kjønnsdiskriminering. Så spørsmålet er vel også hva vår moral er i slike saker, er kvinner og menn «likeverdige og likestilt» i saker som dette? Er det slik at hvis kvinner reagerer slik Emma gjør her, og menn gjør det samme, at det respekteres og anerkjennes av begge kjønn i dagens samfunn? Svaret her er dessverre, nei.

Så at Emma mener at det ikke er diskriminerende ovenfor menn, at de blir utestengt fra en festival, og at «ingen» reagerer på dette fra organisasjoner som arbeider for likeverd, likestilling, like rettigheter, likhet for alle, er for meg veldig bemerkelsesverdig, spesielt fordi at om saken hadde vært omvendt, at Emma hadde vært en mann, og ville ha en «av menn, for menn» festival og arrangement, ville samtlige av de organisasjonene som nå ikke reagerer, ha reagert. Hvor er vår moral hen, og hva kjemper vi egentlig for?

Dette var ment som en tankevekkende blogg, og jeg håper jeg fikk frem de intensjonene best mulig i dette innlegget. Jeg vil avslutte med å si at jeg forstår virkelig godt at jenter og kvinner føler seg utrygge ute på fester, arrangement, festivaler, både på grunn av generelt for dårlig sikkerhet i ulike former, dårlige holdninger hos enkelte menn, og for lite synlig politi på de stedene som er mest utsatt for slike ting. Jeg håper at selve voldtekts- og overgrepsspørsmålet i ulike grader vil bli forbedret, satt søkelys på, både av ansvarlige på festivaler, arrangement-ansvarlige, politi og befolkningen ellers, men også av alle som har opplevd dette tidligere, slik at selve hendelsesforløpet blir kjent, og at dette kan forbedres og utbedres bedre på de belastede områdene dette ofte blir begått på.

Avslutter med dette sitatet jeg liker veldig godt, og ønsker alle en god sommer videre, og vær trygge, skrik ut om noe skjer som er fullstendig galt, ta vare på hverandre.
«Det er ingen menn eller kvinner som voldtar, det er svin og idioter som gjør det».

Link til steder jeg har hentet stoff fra:
http://www.dagbladet.no/kultur/menn-nektes-adgang-til-ny-svensk-festival-etter-voldtektsanklager--hvem-er-det-som-voldtar-jo-menn/68467064
http://www.tv2.no/a/9221807/
http://www.dn.se/kultur-noje/emma-knyckare-satsar-pa-mansfri-festival/
https://www.nrk.no/kultur/vil-starte-mannefri-festival-1.13587766
http://www.tv2.no/a/9226319/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-har-hant-sexuella-overgrepp-pa-bravallafestivalen

https://twitter.com/Knyckare
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-40504452
https://dinutvei.no/om-vold/341-hvor-mange-utsettes-for-vold-og-overgrep

 

Skrevet av «han», 10.07.2017.

OSLO PRIDE 2017

OSLO PRIDE 2017 - KAMPEN FOR MANGFOLDET

-HVER GRUNN TIL Å LA VÆRE, ER EN GRUNN TIL Å DELTA-

(Bildet er tatt av meg)
 

For de av dere som ikke kjenner til Pride-konseptet, så går det ut på toleranse, kjærlighet, menneskerettigheter og mangfold for å nevne noe. Det er en slags tidagers festival, der alle får være seg selv, slik man er, og få anerkjennelse for det. Samhold, solidaritet, festiviteter og morsomheter, frihet og livsglede er en stor del av selve opplevelsen.
Dette blir en slags «fri og trygg arena», der alle uavhengig av seksualitet, livsstil, legning, og kjønnsuttrykk, kan samles for kulturelle opplevelser, musikk, teater, film, politikk, og en folkefest for alle som samles under Pride.
Den er også Norges desidert største og viktigste feiring av «skeiv» kjærlighet. Ikke minst er informasjonsutveksling under Pride en stor del av festivalen. Det hele ender i Pride-paraden, som i år har slått alle rekorder!
Ifølge Oslo Pride så deltok over 40 000 deltakere og over 250 000 tilskuere, under Oslo Pride-pareden. Og ikke nok med det, men ifølge Dagbladet så deltok hele 104 organisasjoner i paraden, der den forrige rekorden var på 80 i 2014, da Oslo var vertskap for Europride.

Det var veldig få ledere fra det politiske Norge som gikk i paraden i år, dessverre. Der mange prioriterte ferien sin foran denne kampsaken, gikk altså (Nasjonal talsperson) Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne, og Trine Skei Grande fra Venstre.

Rasmus Hansson sier at:
- Jeg utsetter ferien min for å gå i dette toget. Det viser seg at vi og Venstre prioriterer dette høyere enn de andre partilederne, sier Hansson.
Han mener det politiske klimaet i Norge og utlandet gjør det ekstra viktig å markere dette standpunktet akkurat i år.
- De skeive verdiene ligger helt i front i kampen for toleranse og åpenhet. Det får man med partier som tror på en bedre fremtid, ikke det motsatte, som er tilfelle med Fremskrittspartiet og Senterpartiet, sier Hansson.

Trine Skei Grande sier at:
- Dette er viktig å gjøre for politiske ledere. Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer. Pride er en viktig banebryter i dette arbeidet. Det finnes ikke noe viktigere å gå for en sommerdag enn å gå for kjærligheten, sier Trine Skei Grande.
- Jeg utfordrer de andre partilederne til å delta. Jonas og Siv får gjerne gå sammen med meg om de ikke vil gå alene. Og Trygve Slagsvold Vedum bør også få oppleve Oslo på en dag som dette, sier hun.

Det var derimot mange kjente personligheter, og folk fra det politiske Norge som deltok på organisasjonen FRI (tidligere LLH) sin kampanje «Gå for meg». Mottoet for kampanjen er «hver grunn til å la være er en grunn til å delta». Støttepersoner var statsminister Erna Solberg fra Høyre, Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, Stian Staysman, Maria Mena, Thomas Hayes, Linnéa Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
Solberg og Støre gikk imidlertid ikke i paraden.
Unnskyldningen for ikke å gå i Oslo Pride sin parade var fra Erna Solberg sin side:
«Det er mange som ikke tør å være åpne om legningen sin og som heller ikke tør å gå i paraden. Derfor ønsket jeg å være med på Gå for meg-kampanjen», skriver Erna Solberg i en SMS gjennom sin kommunikasjonsrådgiver.
«Det er viktig å feire mangfoldet og kjempe mot diskriminering og hets. Nettopp derfor håper jeg mange vil gå i paraden lørdag», oppfordrer hun.
Det skal ha vært avtaler som allerede var inngått som har gjort at dette ble «vanskelig», og poengterer at hun gikk i paraden i Bergen i fjor.

Jonas Gahr Støre:
Jonas Gahr Støre stilte opp i FRI-kampanjen. Han prioriterer likevel ferie med familien og arrangementer på Sørlandet foran Pride, skriver han på en tekstmelding via sin kommunikasjonsrådgiver.
«Jeg har gått tidligere og kommer til å gå igjen», skriver han videre.

Det er ingen tvil for meg om at ting kan komme i veien for enhver viktig hendelse i dagens samfunn. Ting skjer fort, og slik er også verden i dag. Men for en så viktig kampsak som dette, spesielt i dagens verdensklima, så mener jeg at det er utrolig viktig at ledere i organisasjoner, næringslivet, politikere, statsministere, kongefamilien og alle såkalte «viktige» personligheter i Norge stiller opp. Såkalte «VIP`s» (Very Important Person), har nemlig et ekstremt stort nedslagsfelt, enten vi liker det og de, eller ei.
Spesielt når datoen ofte er satt månedsvis i forkant av selve hendelsen, burde man kunne ta seg tid til å gjøre om på avtalekalenderen sin, for en såpass viktig ting som Pride. At det er ferietid for politikere, eller andre ting som kommer i veien, det spiller ingen rolle. Det er altfor dårlig at det er kun to ledere i det politiske Norge som stiller opp i Pride-paraden i Oslo 2017, nesten på grensen til skammelig.

For øvrig, det var en del andre ting som jeg reagerte på. Pride er ikke stedet for politisk «maktkamp», eller «valgkamp». Det er ei heller stedet for å fronte en partipolitikk som ikke stemmer overens med utsagn gjort av politikere langt opp i det respektive parti-systemet.
Med dette sagt så følger nå to bilder, det ene av Arbeiderpartiet, som driver politisk valgkamp midt inne i Pride-paraden med utsagnet:
«Du velger ikke hvem du er, men du velger hvem du stemmer på».

                                    (Bildet er tatt av meg)

Utsagnet stemmer jo i og for seg, men er det korrekt å komme med dette midt i en kampsak som Pride er? Jeg mener at det ikke er det.
Det andre er av Fremskrittspartiet, som tydeligvis fronter en fullstendig annen sak i Pride, enn hva politikere i ledelsen til partiet gjør ellers. Innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, har denne videoen:

video:The Real Frp - Sylvipride
( Fra FaceBook profilen "The Real Frp". Link: https://www.facebook.com/Realfrp/videos/1368416909920345/ )
( Prøv å klikk på bildet, hvis det ikke fungerer klikk dere inn på linken for å se hele filmen )
"Liberaliseringen må bremses!" Dette utsagnet kommer altså fra en av FrPs toppolitikere. I et liberalistisk parti.
Mens under Pride, så går de med fanen «Fremskrittspartiet - En enklere hverdag».


                             (Bildet er tatt av meg)

Er det bare meg, eller er det noe helt fundamentalt motstridene i filmen og bildet som vises, og hva de egentlig mener?
Fremskrittspartiet hevder å være et liberalistisk parti. Liberalisme handler om å legge vekt på individets frihet og rettigheter. Liberalismen til FrP er - om den i det hele tatt er tilstede - skjult bak en vegg av konservativisme og kristenfundamentalisme. Og synet på rettigheter til homofile er ikke noe unntak.

Til slutt vil jeg bare komme med en kommentar, og det er at Oslo Pride 2017 var helt fantastisk, og paraden likeså. Jeg håper at vi alle fortsetter denne kampsaken, for menneskeverd, menneskerettigheter, samhold, solidaritet, toleranse, kjærlighet, og individets rett til selv å bestemme. At det ikke spiller noen rolle hva slags «kjønn» vi er, legning vi har, hva vi definerer oss som, for vi er alle like, har ett likt bankende hjerte, og forhåpentligvis; ett felles mål. En bedre verden, for alle.

Så får jeg vel avslutte dette blogg-innlegget med litt politisk «valgkamp» ovenfor dere, jeg også. Ja, det er helt korrekt, du velger hvem du stemmer på, som Arbeiderpartiet sier. Og med alt som er skrevet i denne bloggen, håper jeg at dere alle har blitt litt klokere, i form av hvem dere bør stemme på, og hvem dere overhodet ikke bør stemme på til høsten.

Kjærlighet er kjærlighet.

Link til steder jeg har hentet stoff fra:
https://natthode.blogspot.no/2017/07/sylvi-listhaug-og-pride.html
http://www.frioa.no/
https://www.oslopride.no/
http://www.dagbladet.no/kultur/rekordmange-oppmotte-til-oslo-pride/60252794
http://www.dagbladet.no/kjendis/slik-feirer-kjendisene-pride-dagene/68462223
http://www.dagbladet.no/kjendis/den-ene-tok-en-siv-jensen-mens-en-annen-stilte-topplos/66699803
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/homofili/pride-parade-i-oslo-en-kampfest-for-menneskemangfold/a/24087043/
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/se-bildene-fra-oslo-pride-paraden-2017/3423353860.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/faa-partiledere-gaar-i-aarets-pride-parade/a/24085256/
http://www.dagbladet.no/kultur/skriv-heller-om-at-homofile-blir-drept-i-regimer-som-deler-dine-holdninger/68450226
https://www.aftenposten.no/kultur/Mange-tor-ikke-ga-i-Pride-paraden-Na-skal-kjendiser-ga-for-dem-622241b.html
https://www.facebook.com/Realfrp/videos/1368416909920345/

Skrevet av «han», 03.07.2017.

Tons Of Rock 2017

TONS OF ROCK FESTIVAL 22. - 24. JUNI 2017

FREDRIKSTEN FESTNING, UNIKE OMGIVELSER FOR ROCK- OG METALLPUBLIKUMM!


(Bildet er tatt av meg)

For de som ikke kjenner til festivalen kalt Tons Of Rock, så er dette en relativt ny rock- og metall festival i Norge. TOR (Tons Of Rock) hadde sin oppstart i 2013, den hadde sin første festival i 2014, og er nå inne i sitt 4. år, og har allerede etablert seg som kanskje den viktigste norske festivalen innenfor sin sjanger. I tillegg til dette, så har den også fått omtale som kanskje den viktigste festivalen, uansett sjanger i Norge. Den er også en av Nordens aller største innenfor rock- og metall sjangeren.
Den tiltrekker seg også godt med internasjonal oppmerksomhet, samt festivaldeltakere fra mange nasjoner, i løpet av festivalperioden.
Selve festivalområdet ligger i Halden, like ved svenskegrensen (Svinesund), og har sitt fantastiske og unike tilholdssted på Fredriksten Festning. Festningen ble påbegynt i 1661, og har i seg selv historisk verdi for Norge, og er derfor vernet som en del av grunnlovsjubileet i 2014 (vernet 16. august. 2014.). Den er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609-1670).

TOR har sitt eget campingområde for telt, bobil, campingvogner, buss-plass, mc-plass, boder for mat og drikke, strømtilgang, merch-gate, oppfriskningsstasjoner, vanntilgang, WC og dusj, det kommer også andre type boder/stander inn som Norsk Tipping, ulike strømselskaper med gratis lading av telefoner og andre dingser, og det er mange aktiviteter på festivalen. Det ligger også en nærliggende dagligvarebutikk rett utenfor festivalområdet.
Det er pr. dags dato 3. scener på TOR, Tent Stage (Scene med et stort telt trukket over seg), Huth Stage (i utkanten av TOR, i høyden med utsikt over Halden), og Fort West (som er TOR`s hovedscene).
Den bruker også som du kanskje har lest, et veldig kult konsept. Fordi de har kalt seg Tons Of Rock, så kan de bruke dette navnet til å kalle andre ting «Tons Of *****» De har blant annet matboder som går under navnet «Tons Of Food».
Dette året innførte de sitt eget ølmerke kalt «Tons Of Rock Black Pit IPA», laget av bryggeriet «Siste Sang» i Oslo.

Det som er litt omdiskutert rundt omkring er betalingssystemet som benyttes under festivalen, som er kalt «CASHLESS». Dette føles lite praktisk da dette noen ganger tar lenger tid å betale med, enn du ville gjort med cash eller vanlig bankkort, i tillegg til at det virker veldig usikkert. Dette fordi at selve kortet ikke har noen pin-kode, noe som gjør at om du mister kortet så kan det brukes av alle som finner det. Du kan få ting refundert, men dette kreves at du fysisk selv går til en av cashless bodene som står rundt omkring, putter inn kortet og trykker på refunderings-knappen, du får da en kvittering, som du selv må plotte inn på nettsiden til cashless, og selve tilbakebetalingen kan ta en hel arbeidsuke. Du betaler også en såkalt «årsavgift» for kortet, men meg fortalt har de som har vært på TOR de to siste årene ikke kunne benyttet seg av kortene de har betalt for fra tidligere festivaler. Da må du kjøpe ett nytt kort, betale en ny «årsavgift», også går den samme prosessen om igjen. Dette har jeg ingen kilder på, men har blitt fortalt meg.


(Bildet er tatt av meg)

TOR tiltrekker seg også interesse fra mange band og artister, både innenlands og utenlands, og har tiltrukket seg navn som: Black Sabbath, Alice Cooper, Twisted Sister, WASP, Slayer, Volbeat, Ghost, Phil Campbell and The Bastard Sons, Megadeth, TNT, Rob Zombie, Satyricon, Airbourne, Sixx:A.M. Five Finger Death Punch, Seigmen Rival Sons, Behemoth, Raga Rockers, Sabaton, Turbonegro, Anthrax, Backstreet Girls, Soilwork, Kvelertak, Oslo Ess,  Inflames, Sodom, Amaranthe, Black Star Riders, Enslaved, Candlemass, Honningbarna, Myrkur, Black Debbath, AVATAR, Spidergawd, Valentourettes, Devin Townsend Project, Diamond Head, og Emperor for å nevne noen. Det er kort sagt ingenting som ikke skal ligge til rette for en fantastisk opplevelse når du tar deg turen til Tons Of Rock!

Kort fortalt så er det en fantastisk atmosfære du blir dratt inn i så fort du entrer festival- og campingområdet på TOR. Med den unike scenen som er rundt deg, så blir festivalen en helt unik greie. Spesielt med tanke på at det er veldig få festivaler som har en festning som utgangspunkt for en rock- og metall festival.

Min opplevelse av Tons Of Rock:
Jeg synes at festivalen har opparbeidet seg mange gode rutiner, og at de har spennende band og artister, samtidig som de har «gode gamle slagere» på festivalen. De har også god kontroll over campingen, området generelt, fasiliteter, sikkerhet og service. Det som trekker litt ned er selve betalingssystemet som benyttes på festivalen, Cashless. Foruten det, så føles festivalen veldig god, trygg, og er en rock- og metallfestival verdig.
Artistene jeg så i år leverte god underholdning, bra musikk, god fremføring, gode «leadsingere», og ikke minst holdt de fleste et høyt nivå av musikalitet og sangteknikk.
Ikke minst var det utrolig rått å se Emperor på Fort West, siden det var bandets første gang i hjemlandet på 10 år! Og det var fullstendig vilt å se gutta utfolde seg på scenen, de er ett utrolig godt live-band, og anbefales på det sterkeste.
Jeg anbefaler alle som har mulighet til å ta turen til kanskje Norges viktigste festival, og garantert Norges viktigste festival innenfor sin sjanger. Dette er min personlige mening.


(Bildet er tatt av meg)
 

For mer informasjon om festivalen, følg Tons Of Rock på Facebook, eller dens hjemmeside: Facebook: https://www.facebook.com/TonsOfRockFestival/
Hjemmeside: http://tonsofrock.no/

Linker jeg har funnet stoff fra:
http://tonsofrock.no/
http://www.songkick.com/festivals/906659-tons-of-rock/id/28470514-tons-of-rock-2017
https://www.ha-halden.no/vis/direkte/cj45eeiq500ne09fjuytcmx3k
http://www.kandusi.no/tidenes-tons-of-rock-festival/
http://www.storbyen.no/Butikker/Nyhetsartikler-B-blokk-B/Tons-of-Rock
http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/2014/Fredriksten-festning-fredet
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fredriksten_festning

 

Skrevet av «han», 26. 06. 2017.

TOSCA, REGISSERT AV CALIXTO BIEITO

DEN NORSKE OPERA & BALLETT - NYOPPSETNING AV TOSCA, REGISSERT AV CALIXTO BIEITO

Brutal virkelighet i intimt kammerspill.
 

Det er i all hovedsak den nye oppsetningen, regissert av Calixto Bieito, jeg tar for meg i denne bloggen. Og det burde holde i massevis, for her er det mye å ta av. Etter premieren på Den Norske Opera & Ballett den 11. juni, så haglet det med delte meninger rundt omkring, der det var full jubel for musikerne og sangerne, mens det var mildt sagt delte meninger om hvorvidt Bieito hadde gått for langt i sin tolkning av stykket.
Var det for mye vold, sex, ondskap og diverse ubehageligheter, eller hadde han truffet spikeren på hodet på noe vi føler for ofte i dagens samfunn?


Giacomo Puccinis opera handler om maktmisbruk, vold, tortur og voldtekt. Den er satt til Napoleons beleiring av Italia hundre år tidligere enn stykkets premiere. Tematikken i stykket er likevel tidløs. Personer som Scarpia finnes overalt i samfunnet, i form av maktpersoner med et tilsynelatende vennlig ytre, der vennligheten bare er et middel til å oppnå kontroll og få overtak. Puccinis herlige tilbakelente nytelse av hjerteskjærende flott musikk, merkes godt i stykket. Calixto Bieito fokuserer på det intense og intime kammerspillet som spinner rundt disse tre (hovedrollene Floria Tosca, Baron Scarpia, og Mario Cavaradossi), i tillegg til den brutale virkeligheten som operaen faktisk skildrer. 

Oppsetningen av stykket Tosca er ingen nyhet, den har blitt satt opp mange ganger i hele verden helt siden premieren, som fant sted i Teatro Costanzi, i Roma den 14. januar.1900.
Den
har også fått omtale som «den eneste operaen som kan knyttes til en eksakt dato, tid og sted i historien».
I Italiensk opera er rollekarakteren «Floria Tosca» en av de mest kjente og ettertraktede rollene man kan ha.
 
(På bildet: Teatro Costanzi)


Bieit
os versjon av Tosca er ganske illevarslende med tanke på tiden vi lever i. Med politisk uro som utfolder seg rundt oss på alle sider, religiøse konflikter, mennesker med makt som utfolder seg og makten til sin egen vinning, politikere som blir stemt frem av demokratiet som ikke overholder sin plikt til de som har stemt på han/hun. Det skildres også politisk forfølgelse, mannlige privilegier og seksuelle overgrep, tortur og håpløs motstand til å skildre maktmisbruk og kampen for kunsten i verdenssamfunnet. Dette er heller ikke ukjent i dagens verdenssamfunn. Og for ikke å snakke om all urett vi som samfunn ofte overser. Mennesker rundt omkring i verden blir torturert, kidnappet, drept, forfulgt, utpresset, for kunstens skyld, musikkens skyld, frihetens skyld, rettferdighet og fornuftens stemmes skyld.
Med dette i hodet, er Bieitos oppsetning av Tosca altfor relevant i dagens samfunn, og vil gi deg et kaldt gufs nedover ryggmargen, ettersom aktene i operaen drar deg igjennom hele følelsesregisteret slik vi kjenner til.
For å direkte sitere Aftenpostens erkjennelse til hvorvidt de som buet i salen etter premieren i Oslo hadde rett, så var svaret der:

Bieitos er dypt forstyrrende, illevarslende relevant, og musikalsk vond og vakker på én gang. Den er slik opera skal være. Spør du meg, er saken klar: De som buet i salen søndag, tok feil.

Roller:
Tosca har mange kjente rollefigurer, blant annet Floria Tosca, kjent sangerinne - sopran, Mario Cavaradossi, kunstmaler - tenor, Baron Scarpia, romersk politisjef - baryton, Cesare Angelotti, republikansk rebell - bass, Spoletta, soldat - tenor, Sciarrone, en av baron Scarpias menn - bass, gjetergutt - guttesopran,
Il Sagrestano - klokkeren/forkynner, en kirketjener - baryton.
Av biroller har du
fangevokteren - bass, soldater, politimenn, damer, byfolk, korgutter - kor.


(Bildet er tatt av meg.)


Min personlige mening om stykket er at det er en veldig god tolkning av Giacomo Puccinis tidløse Tosca. Jeg ble underholdt, forferdet, ledet og vridd, fra stykket begynte til den sluttet. Musikalsk sett er den veldig god, ledet av Karl-Heinz Steffens, der alt virker og være i den skjønneste dystre harmoni, tatt i betraktning av stykkets alvorlighet. Det er også mye på grunn av lyssettingen som er gjort av Michael Bauer, at stykket fungerer. Måten en «lukket» iscenesetting fungerer på, kun ved hjelp av teip som virkemiddel i tillegg til lyset, gjør at du føler deg dratt imot scenen og skuespillet på en veldig god måte. Her har Bauer gjort en meget godkjent jobb.
Den starter, som du blir opplyst om, med et brak, og de skarpe akkordene tar deg med direkte inn i verdenen til karakterene Tosca,
Cavaradossi, Scarpia, og alle de andre. Hele stykket begynner med at Angelotti, som er en politisk fange som akkurat har rømt, holder en plakat med ordene «Your silence will not protect you» opp en god stund før selve musikken og stykket dras i gang. Dette er et veldig godt virkemiddel, som stykket også for øvrig slutter med, bare at denne gangen holder Cavaradossi plakaten.  

Du blir så dratt igjennom sjalusi, kjærlighet, flukt, redsel, frykt, seksuelle overgrep, maktmisbruk, tortur og henging av «dømte» personer som har brutt loven.
Det var noen parter i akt tre, hvor «gjetergutten» sang, og han til slutt åpnet en kjærlighet på pinne, formet som ett hjerte, som virket litt for lang. Her holdt han, og smakte på godteriet, før han til slutt kastet det i bakken i tusen knas, og trampet føttene over de gjenværende bitene i frustrasjon og sinne. Dette holdt på i noe som virket som en evighet, og kunne vært gjort på noe kortere tid. Selve handlingen var god, og gav mening i forhold til scenene som hadde utspilt seg rett før (fengslingen og torturen av Mario Cavaradossi, og kjærligheten mellom han og Floria Tosca som tilsynelatende forsvant).

Alt i alt vil jeg si at tematikken i stykket er tidløs, og fungerte veldig godt. Den gav meg en alvorlig ettertanke som jeg et døgn etterpå enda sitter igjen med. «Hva hvis effekten av det vi holder på med i dag, drar oss tilbake til den tiden som er skildret i Tosca», og alt hva det fører med seg.
Her har Calixto Bieito - regissør, Karl-Heinz Steffens - musikalsk ledelse, og Michael Bauer - lyddesign, gjort en utrolig god jobb sammen.

Bieito fortjener virkelig ros for denne tolkningen av Tosca, han går av som fast gjesteregissør gjennom mange år, sammen med avtroppende operasjef
Per Boye Hansen, og en viktig brikke for operaorkesteret, dirigenten Karl-Heinz Steffens, som akkurat har levert inn sin oppsigelse.
Dette stykket var virkelig det man kaller å «gå av med et skikkelig brak».
Stykket var en politisk, følelsesmessig, kunstnerisk, og musikalsk «tour de france», og for denne vel gjennomførte tolkningen fortjener de enormt med ros.
Jeg velger å gi dette stykket karakteren 6. En helt utsøkt aften på operaen «signing off».


(Dette er en etterlikning av librettoen for stykket Tosca, fra 1899.)


Sider jeg har tatt inspirasjon, bilder og sitater fra:
- http://operaen.no/Forestillinger/tosca/
- http://www.operaprovidence.org/Tosca/history.htm
- http://www.theopera101.com/operas/tosca/
- https://operatraveller.com/2017/06/11/a-tosca-for-today-tosca-at-den-norske-opera-oslo/
- https://www.romasparita.eu/foto-roma-sparita/31316/teatro-dell-opera
- http://www.alamy.com/stock-photo-tosca-poster-for-1900-premiere-at-teatro-costanzi-rome-38561583.html
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toscaricordi.jpg
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puccini_Tosca.jpg
- https://no.wikipedia.org/wiki/Tosca
- https://no.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Puccini
- https://www.aftenposten.no/kultur/Den-ondeste-figuren-i-hele-operahistorien-ble-nettopp-enda-ondere-623008b.html
- https://www.aftenposten.no/kultur/-Volds--og-overgreps-forestilling-vises-pa-storskjerm-pa-operataket-623154b.html
- http://www.dagbladet.no/kultur/operaregissorens-konsept-treffer-fiffen-midt-i-magen-en-nodvendig-handling/67675563


Skrevet av «han», 21. 06. 2017.

Stortingsvalget 2017

STORTINGSVALGET 2017 - STEM, STEM, STEM

Det nærmer seg stortings- og sametingsvalg med stormskritt nok en gang. 10-11. september 2017 er valgurnene tilgjengelige for folk som ønsker å stemme i demokratiet Norge. Ut og stem!
 


Igjen nærmer vi oss et nytt stortings- og sametingsvalg. Vi skal prøve å forme fire nye år av Norges fremtid, for oss alle. Det vil bli krangler, intriger, diskusjoner om hvem som har gjort mest, og hvem som har gjort minst i den nåværende stortingsperioden, og den forrige. Det bli gitt valgløfter, som folk flest ikke vil legge stort merke til. Det vil være snakk om formueskatt, vannscooter, segway, bompenger, årsavgift, NRK-lisensen, bensin-diesel-el-biler, boligprisveksten, og de samme gamle valgløftene og det tomme pratet.

Det viktigste for meg, og som blir mer og mer tydelig etterhvert som tiden går, er dette med boligprisveksten kontra boligmangel på markedet.
Det er for få boliger/leiligheter som kan kjøpes fra konsern som OBOS.
Det er veldig mange som står utenfor det alminnelige markedet, utelukkende fordi man ikke har råd til å kjøpe en 40 kvadratmeters-leilighet i utkanten av Oslo, Lillestrøm, Jessheim, Eidsvoll, Stabæk, Nittedal, Vestby, til 3,200,000 - 4.000.000 kroner.
Det er vanskelig for unge voksne flest å komme inn på et marked som selv etablerte voksne sliter med å vri seg rundt i.
Derfor er det å bygge rimelige "ny på markedet" boliger/leiligheter, til unge voksne (18-30 år), noe jeg tror på, og ser som nødvendig i det samfunnet vi lever i idag.


De "få" som får "kjøpt seg inn" på markedet idag har ofte hjelp av foreldre; dette i form av at de låner penger til ungen sin, eller bruker sine egne eiendeler som hus, bil, leilighet, og andre verdifulle eiendeler som ting de kan kausjonere inn som en sikkerhet.

En annen grunn som gjør det vanskelig for unge voksne å etablere seg på markedet er de såkalte "boligspekulantene". Disse som kjøper sekundærboliger kun for å leie ut.
Noen kjøper flere boliger/leiligheter som de leier ut til sine barn til en rimelig penge. Tanken bak disse løsningene er i seg selv gode, men de fører med seg noen vanskelige ting; blant annet så er det ofte slik at disse boligene/leilighetene de byr på i budrunder ofte går til overpris, fordi det er mange som har mye med penger på bok, og dermed har mulighet til å kjøpe for en mye dyrere pris enn hva som er prisforlangende.
Dette fører til store forskjeller i samfunnet, fordi når det er mange som gjør dette, presser man boligprisene i det området opp.
Dette fører igjen til at de som ikke har egenkapital til lån i banken, eller ikke har "rike" foreldre som kan stå som kausjonist, blir presset ut av markedet, og tvunget til å leie til dyre priser. Dette skjer hyppig i storbyer, fordi høyskoler/universitet og arbeidsplasser ofte er i tilknytning til en storby. Og det er ikke slik at i storbyene er leieprisene billigere enn på "landet".


Andre valgløfter som er like viktig nå, er eldrehjem, sykehjem, akuttmottak, få flere ut i jobb, lærlingeplasser, lærlingelønn, og ikke minst et grønnere miljø i Norge og verden. Dette for å nevne noen.

Et grønnere miljø, grønn energi, er viktigere enn noen gang. Vi ser at utslippene i verden stadig vokser, og spørsmålet er om vi klarer å holde målene i Parisavtalen som trådte i kraft 4. november 2016.
(link til de grunnleggende avtalene i Parisavtalen er: http://www.fn.no/Tema/Klima/Klimaforhandlinger/Dette-er-Paris-avtalen)

 

Jeg ville minne dere alle på hvor viktig valgdeltakelsen er, fordi at i et demokrati er man avhengig av at folk stemmer for å få til en forandring. Man er avhengig av at folk går ut og stemmer på det partiet man er mest enig i, slik at partiet får større oppslutning, og dermed større "makt" til å få igjennom sine holdepunkter.


For å avslutte så ønsker jeg med hele mitt hjerte at folk kommer seg ut og stemmer!
De såkalte "sofasliterne" har meninger, vi alle har det, men det nytter ikke å komme etter valg, for så å klage, om du ikke har deltatt i samfunnet med å stemme til valget.
Jo, du kan ha meninger som "det jeg gjør endrer ingenting uansett, fordi det er bare en prosent som ikke betyr noe","det skjer aldri endringer uansett", også videre. Dette er helt legitime meninger å ha, men husk dette; den ene prosenten du tenker ikke har betydning, kan være den som feller regjeringsdeltakelse, eller ikke, stortingsdeltakelse, eller ikke.
Gå ut og stem! For et renere miljø, ikke minst.

https://www.ssb.no/valg/nokkeltall/valg

Skrevet av "han" 17. 06. 2017.

«Manspreading»

"Manspreading" - kampen uten mening

Nå blir dette forbudt i Madrid, "Manspreading" er ikke lenger lov i den spanske hovedstaden.
"Vedtaket har kommet på plass etter at feministnettverket "Mujares en Lucha", "Kvinner i kamp", klarte å overbevise byrådet om at manneskreving faktisk er et problem."


Foto: Wikipedia Commons
Les mer på: http://www.tv2.no/nyheter/9179871/

 

Her har det altså kommet en sak som feministnettverket "Mujares en Lucha", «Kvinner i kamp», har kjempet gjennom i byrådet i Madrid.
Dette er for meg en veldig merkelig sak, det virker som at disse kvinnene som har samlet dette oppropet, ikke helt oppfatter hva de begir seg ut på.
Det er utrolig mange mennesker i verden som føler seg trakassert, oversett, nedverdiget og ikke hørt på. Men det er ikke slik at menn flest, ikke hører på deg hvis noen spør om å flytte bagen, sekken, handleposen, eller for den saks skyld å ta bena litt mer sammen. Det er et fåtall av menn som ikke hører etter, og vet du hva, hvis jeg opplever dette, for det gjør jeg, da går jeg enten videre til neste delvis ledig plass å spør der, eller så gjentar jeg spørsmålet til han flytter ting/seg.
Derfor er det underlig at dette feministnettverket går til det grepet å sette en lov på dette. Altså lage ett lovverk som kan gi personer som ikke følger dette straff, i en eller annen grad.

Det som for meg også er merkelig, er at de kaller selve handlingen, "manspreading", kjønnsdiskriminerende. Hadde det vært slik at man gikk samlet til byrådet for å gå til kamp for likestilling og likhet for loven, altså at alle kjønn, alt og alle som begår overtramp av dette regelverket, blir straffet, så hadde jeg ikke reagert overhodet. Men som det legges opp til i det som står i artikkelen, går dette utover et kjønn, og det er menn. Blir ikke dette da mannsdiskriminering?

På dette tidspunktet bør jeg vel prøve å forklare hva definisjonen på "manspreading" er, og hva jeg, og andre tolker av ordet kjønnsdiskriminering.
"Manspreading" er altså en mann som skrever så voldsomt at det såvidt er plass til andre.
Kjønnsdiskriminering/kjønnsdiskriminerende er å forskjellsbehandle folk på grunn av kjønn, og ordet brukes ofte synonymt med kvinnediskriminering.
Med dette i hodet, stiller det seg for meg tre spørsmål.
1) Er det slik at fordi en mann bedriver "manspreading", så er det han gjør (handlingen) faktisk kjønnsdiskriminerende?
2) Er det et så stort problem, at det man vanligvis ville gjort, spørre om han kan flytte ting/seg ikke fungerer lenger? Alternativt si ifra til andre rundt seg om at en persons oppførsel er veldig merkelig, eller galt.
3) Er det sånn at alle som lever idag virkelig har blitt generasjon "offended" (fornærmet/krenket/såret), og at alt vi ser, hører, opplever, tar vi personlig og som et angrep på "jeget", (vår selvfølelse) altså alt som går på meg som person og livet rundt meg. Og at vi tar mye som kun er et problem for å være kjønnsdiskriminerende. Er det virkelig slik?

Dette er noen av spørsmålene jeg har, og som for meg er veldig alvorlige, fordi dette former oss som samfunn og verden. 
Og med det så mener jeg at de generasjonene etter oss arver jo en del av våre holdninger, verdier, meninger, holdepunkter og politiske meninger. Inne i dette ligger også at generasjonene etter oss vil, uansett om vi tror det eller ei, se at generasjonene før de anerkjente unødvendige lover og lovverk, ovenfor det å kunne spørre mennesker, snakke med dem, ansikt til ansikt. Dette, uten å "gjemme" seg bak et lovverk. De vil da se at vi har satt verdien av en lov, foran vår menneskelige verdi, av å snakke med - se hverandre - spørre hverandre - gi tilbakemeldinger på rett og galt - og ikke minst si ifra om noen gjør noe som er galt, eller utenfor hva som tolkes som normal sosial atferd.

For og ta med dette med likestilling igjen, så er det jo slik at det strengt tatt ikke er bare menn eller kvinner, som bruker opp mer plass en nødvendig på kollektivtransport og offentlige steder. Det er begge kjønn. Det vil da si, at skal likestillingen være en viktig faktor, som vi liker å si at den er, så skal dette selvfølgelig gå på begge kjønn, også når det gjelder selve lovverket.
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sett kvinner med vesker, handleposer/bager, shoppingturer på IKEA, chihuahuaer i setet (av alle steder, hva gjør en hund i et kollektivsetet?), sekker, og gym-bager, som opptar med plass enn hva de strengt tatt trenger. Jeg har selvfølgelig også sett mange menn som gjør akkurat det samme, med unntak av kanskje chihuahua. Hva vil dette si? Jo, at begge kjønn bedriver nøyaktig det samme, som hva problemstillingen i denne saken egentlig er. At man bruker mer plass på offentlig kollektivtransport, en hva man skal gjøre i forhold til normal folkeskikk, men også lovverket som faktisk allerede eksisterer. 

Hvis man skal bruke logikken til dette feministnettverket, så burde jeg altså gå til sak i Oslo byråd, mot alle som har med hund, vesker, sekker, bager, barnevogner, babyer, treningstøy, sykkel, scooter, skateboard, katter, prater for mye og for høyt i mobiltelefoner, fordi dette plager meg, og det er et reelt problem at dette plager flere enn meg, og ikke minst at jeg føler meg kjønnsdiskriminert som mann. (Ta med at jeg nå bruker ordet "kjønnsdiskriminerende" synonymt med alt som plager meg, og at jeg ikke tør å gå å si ifra til den/de det gjelder.)
Dette er kanskje å dra det litt langt, men det er i prinsippet det jeg føler feministnettverket "Mujares en Lucha", "Kvinner i kamp", gjør når de drar en slik sak inn for et byråd, og faktisk får til et lovverk imot "manspreading". 

- Er det kanskje slik at det er blitt for lett å hevde at noe er "kjønnsdiskriminerende", og at det derfor ofte brukes som en slags unnskyldning for å ikke ta til motmæle på andre måter? Slik at det å hevde av selve handlingen "manspreading" er kjønnsdiskriminerende, fordi man kanskje ikke tør å si ifra lenger, og bruker dette som en slags unnskyldning til å presse igjennom sin vilje? Jeg tror det, og mer og mer tyder på dette.
- Er det også kanskje slik at vi har blitt for redde til å snakke med mennesker, av frykt for en fiktiv reaksjon som mest trolig aldri kommer? Altså at jeg er for redd til å si ifra til noen på toget/bussen/trikken/t-banen at de må flytte sakene sine fordi jeg har også tenkt til å sitte her? Jeg tror det, fordi det kommer stadig flere saker som sier ting som denne artikkelen hentyder.
- Og for å ta det siste spørsmålet jeg stilte i sted, om vi har blitt generasjon "offended". Her tror jeg spørsmålet er litt mer vanskeligere enn som så, men generelt sett vil jeg påstå å si at, ja det har vi dessverre blitt. For meg er det slik at om jeg blir fornærmet/krenket/såret, så tvinger dette egentlig hodet mitt til å tenke. Tenke over hvorfor ble jeg fornærmet? Hvorfor ble jeg såret? Hvorfor ble jeg krenket? Er det noe med meg, holdningene mine, verdiene mine, eller tar personen som gjorde dette imot meg rett og slett feil? Uansett, hva er så farlig med å tenke igjennom ting?

Nå sier ikke jeg at du skal sitte å ta imot all slags mulig møkk noen kan kaste imot deg, blir du krenket/fornærmet/såret av noen som snakker møkk om din religion, hva du har på deg, hvordan du ser ut, hva du tror på, hva dine holdninger er, og den type ting. Da skal du selvfølgelig ikke ta imot dette. Nå snakker jeg om hverdagslige ting.
Er det å tenke utenfor hva vi ser rett foran nesen vår virkelig så farlig? Det er nemlig noe med signaleffekten vi sender ut, når vi innfører ting som denne artikkelen sier.
Skal jeg virkelig lage en sak imot kvinner, fordi at vesker tar for mye plass på kollektivnettverket vårt, og jeg føler meg krenket, fordi dette er en kvinneting som mange kvinner gjør, og på grunn av at selve vesken tar for mye plass, kan jeg da bruke ordet "kjønnsdiskriminerende handling"? Dette er nok en rar sammenlikning, men bare tenk over dette.

For å avslutte dette blogg-innlegget, så vil jeg til slutt si at jeg er i og for seg enig i at det å oppta for mye unødvendig plass er en uting. Men jeg er uenig i det som denne Tv2 artikkelen hentyder, at i Madrid har man laget et lovverk rundt, og på grunn av fenomenet "manspreading". Artikkelen tyder også på at regelen gjelder i all hovedsak menn: "direkte rettet mot «mannlige transportbrukere som sprer bena sine og okkuperer to seter»." Det blir altså ulovlig i Madrid, for menn, å spre beina sine på offentlig kollektivtransport, når de okkuperer to seter. Dette er i og for seg greit nok, fordi de "okkuperer" (akkurat som om jeg ikke ville samlet beina mine, eller flyttet tingene mine om noen spurte meg om de kan sitte der. Nei! Jeg er nemlig blitt en stol okkupant. Det er umulig å spørre meg om noe som helst, fordi jeg hører ikke etter. Humor er greit å ha..)

Det jeg mener er dette; kan vi ikke slutte å lage lover rettet mot unødvendige ting, som det egentlig er så enkelt å løse? Rett og slett snakke med mennesker, spørre mennesker, dialog? Har vi helt sluttet å tro på kommunikasjon? Skal alt gå på lovverk og regler, slik at vi som mennesker blir mer og mer komprimert, og ute av stand til å tenke selv, fordi lover preger vår hverdag, og kreativitet og frihet ikke lenger er eksisterende? Er dette målet? 
Lag iallfall lover og regler som gjelder alle kjønn, alt og alle, likestilling. Det er iallfall noe jeg kan forstå, og delvis stå bak.

Jeg tar med noen kommentarer og innlegg i selve artikkelen på slutten. Det får bli mitt siste ord.
 

Alejandra de la Fuente, som er leder for kampanjen, sier dette:
Det er et spørsmål om kultur. Vi kvinner har alltid blitt fortalt at vi må oppta så lite plass som mulig, og det har ikke menn.


De har også samlet inn over 10.000 underskrifter i et opprop mot skrevingen.
Oppropet sendte de til Madrids borgermester Cristina Cifuentes.
«Manspreading» er en praksis mange menn har. De sitter med vidåpne bein på offentlige transportmidler og tar opp andres plass», står det i oppropet.
Vil legge bak seg forskjeller.
Byrådet sier ifølge The Telegraph at forbudet er direkte rettet mot «mannlige transportbrukere som sprer bena sine og okkuperer to seter». 
Vi tror at å sette ord på og gjøre synlig denne daglige kjønnsdiskriminering oppførselen, som får pågå ubemerket, gjør at det blir lagt merke til, sier de i en uttalelse.
Og: Nå kan vi se det vi pleide å overse og vi kan legge bak oss forskjeller og mannssjåvinisme.

The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2017/jun/08/madrid-tackles-el-manspreading-public-transport-with-new-signs) skriver at det spanske transportselskapet EMT har allerede satt opp skilt som ber menn om å ikke skreve; «Respekter andres plass».
Plakater henges nå opp på metroen, tog og busser.

Kommentarer fra andre steder:
- Burde være unødvendig å lage en lov ut av dette. Burde holde med å kunne si ifra på en normal måte.
Karoline Billehaug sitt bilde. 
- (Bildet over) Rettet mot den kvinnegruppen nevnt ovenfor.. "kvinner i kamp" du liksom.. Er lov å bruke munn og hodet og spørre om å få setet.
- I New York er det i alle fall slik at ofte når man spør om de kan samle på beina sine og lage plass til alle blir de sinte eller ignorerer deg. Og det er lettere å spørre om noe når skiltene backer deg opp, da kan man vise til noe som sier at det faktisk ikke er greit når det er fullt. Det finnes skilt om en god del forskjellige ting på t-banen allerede, det her er ikke det eneste forbudsskiltet, og det kan hende at manspreading er ett større problem i Madrid og New York enn det er i Oslo.
-  I New York laget de skilt om begge deler, med mer, slik som dere ønsker. Det ville ikke forundre meg om de også hadde gjort det i Madrid men at bare manspreading-skiltet ble skrevet om. (følg link for å se bildet, http://media.nbcnewyork.com/images/1200*675/subway+etiquette.jpg?ak=bc)
- Tenker at det kan være problem med å få sagt ifra. Men prinsipielt er det ikke greit å ha et lovverk som er rettet mot kun et kjønn. Da bør det være lovverk rettet mot begge. At menn sprer beina er ikke mannssjåvinistisk eller kvinnediskriminerende i seg selv. Det er ingenting som hindrer damer i å lære seg å ta stor plass og skreve (unntatt trange skjørt). Problemet er å bli møtt med uhøflighet hvis man sier ifra. Reglen bør da heller si noe om å være høflig og vise hensyn ved bruk av offentlig transport, og den bør gjelde begge kjønn.

Skrevet av "han", 11.06.2017.

Les mer i arkivet » Januar 2018 » Oktober 2017 » August 2017
Skråblikk

Skråblikk

37, Oslo

Her kommer personlige meninger fra oss som enkelte ganger ser på livet og samfunnet med et skrått blikk. Vi håper dere blir med på vår undring, humor og jakt etter mening. Debatter gjerne med oss. :) Vi er flere som vil kunne skrive på denne bloggen.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker